top of page
Muhasebeci İş Başında

ASGARİ İŞÇİLİK
UYGULAMALARINA
İLİŞKİN HİZMETLER

 Asgari İşçilik Mevzuatı

  Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır.
   Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir.

   Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya Kurumca işyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme yapılır.

Riskleri nelerdir? 

   Asgari işçilik uygulamasına tabi iş ve işyerlerinde sürecin başından itibaren doğru yönetilmemesi, yüksek miktarlarda prim tahakkuklarına ve idarî para cezalarına sebep olabilmektedir. Ayrıca işlemlerin sürüncemede kalması teminat mektubu masraflarını gereksiz yere arttırmaktadır.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler;

  • İhale konulu işlerde ilişiksizlik belgesi alınması

  • Özel bina inşaatlarında ilişiksizlik belgesi alınması

  •  İhale konusu işlerin devamlı işyeri sigortalıları ile yapılması ilişiksizlik belgesi alınması

  • Devamlı işyerlerinde asgari işçilik incelemeleri ve uzlaşma

  • İşyerinin asgari işçilik oranının belirlenmesi

  • Asgari işçilik hesabına tabi işyeri dosyasının mevzuata uygun tescili

  • Asgari işçilik hesabına en uygun şekilde taşeronlarla ilişkilerin belirlenmesidir.

Telefon

0535 874 37 40

Email 

Takip Et

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page