top of page
Masa Başında Raporları İncelemek

DENETİM HİZMETLERİ

   Hizmetlerimiz;

   - Ücret bordosu ve yasal defterlerin mevzuata uygunluk denetimi: Sosyal güvenlik
mevz
uatı kapsamında işyeri defter ve belgeleri incelenerek işyerinin genel
denetimi yapılmaktadır. Talep halinde alt işveren faaliyetlerinin denetimi de
yapılmaktadır.
   - Teşviklerinden yararlanma du
rumunun tespiti denetimi: istihdamın arttırılmasını
sağlamak amacıyla oluşturulmuş teşvik, destek ve indirimlerden maksimum
düzeyde yararlanılıp yararlanılmadığı belirlenmektedir.
   - Asgari işçilik denetimi: asgari işçilik uygulamasına tabi iş ve işyerlerinde sürecin
başından itibaren incelenerek işyerinden ve alt işverenler tarafından yapılan
bildirimlerin mevzuata uygun ve asgari işçilik hesabında işyeri lehine olacak
şekilde yapılıp yapılmadığı, doğru asgari işçilik oranına göre işin tamamlanan
bölümünün asgari işçilik hesabının yapılması işlemleri gerçekleştirilmektedir.
   - İşyeri devir ve birleşmelerinde risklerinin belirlenmesi denetimi: devir ve
birleşme hallerinde, eski işverenin sgk borç yükü ve işçilerin devirden önce
doğmuş olan alacak yükü riskleri belirlenmektedir.
   - Denetimlerin sonucunda mevzuata aykırılıklardan kaynaklanabilecek riskler
ve çözüm önerilerini içeren denetim raporları hazırlanarak sunulmaktadır.

Telefon

0535 874 37 40

Email 

Takip Et

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page