top of page
Avukatlık Bürosu

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ

Hizmetlerimiz

 • ​İşyerlerinin tescil, sigortalı bildirimleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin hazırlanması işlemlerinin mevzuata uygun yapılması,

 •  İşyerlerinde birleşme, nevi değişikliği, katılım, devir, nakil ve intikal işlemleri,

 • İşyeri defter ve belgelerin mevzuatına uygun düzenlenmesi, saklanması ve ibrazı

 • Sigorta primine esas kazançların belirlenmesi,

 • Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idarî para cezalarında zamanaşımı sürelerinin belirlenmesi,

 • Hizmet akdinin feshinin geçersizliği halinde yapılacak işlemler,

 • Geçici iş ilişkisi kurulması,

 • Yabancı uyrukluların sigortalılığı,

 • Konuları başta olmak üzere iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında sözlü veya yazılı danışmanlık hizmeti verilmesi ile periyodik çalışma toplantıları düzenlenmesidir.

Telefon

0535 874 37 40

Email 

Takip Et

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Instagram
bottom of page