top of page
İnşaat İşçileri İş Başında

İŞ KAZASI VE MESLEK
HASTALIKLARI
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İş kazası nedir?
   İş kazası, 5510 sayılı Kanunun 13. maddesinde sayılan hallerden birinde meydana gelen ve sigortalıyı bedenen veya ruhen engelli hale getiren olaydır.

İş kazası durumunda ortaya çıkan sorumluluklar nelerdir?

Sigorta Bildirimi Yapılan İşçi Açısından; işverenin iş kazası ve meslek hastalığı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gereken ödemeler kusuru oranında işverene ödettirilir.

Sigorta Bildirimi Yapılmayan İşçi Açısından; Maruz kaldığı iş kazası ve meslek hastalığı sonucu Kurumca yapılan ve ileride yapılması gereken ödemeler kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın işverene ödettirilir.
Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler;

  • Meydana gelen kazanın iş kazası olup olmadığının tespiti

  • Müfettiş ve denetmenler tarafından yapılacak iş kazası ve meslek hastalığı

soruşturmalarına teknik destek verilmesi,

  • Kazanın ve hastalığın meydana gelmesinde işveren sorumlulukları ve sonuçları

hakkında teknik destek verilmesidir.

Telefon

0535 874 37 40

Email 

Takip Et

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page