top of page
İş Ofisi

İŞYERİ DEVİR VE
BİRLEŞMELERİNDE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

     Mevzuat

   5510 Sayılı Kanuna göre: ”Sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal ederse ya da başka bir işyerine katılır veya birleşirse eski işverenin kuruma olan prim ile gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur.”,
   4857 Sayılı Kanuna göre: “İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

   Riskler Nelerdir?
   SGK Borçları Açısından Riskleri
   Devir ve Birleşme Hallerinde, eski işverenin SGK borçlarını devralan işveren
ödeme durumunda kalabilmekledir.
   İşçi Alacakları Açısından Riskleri
   Devir halinde, işçilerin devirden önce doğmuş olan alacaklarını devir alan işveren
ödeme durumunda kalabilmektedir.

   Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler;
   - İşyeri devir ve birleşmelerinde risklerinin belirlenmesi İçin denetim yapılarak
elde edilen bilgilerin rapor olarak sunulması,
   - İşyeri devir ve birleşmelerinin sonuçları hakkında teknik destek verilmesidir.

Telefon

0535 874 37 40

Email 

Takip Et

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page