top of page
kanun kitabı

SGK İTİRAZ VE DAVA
DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ

   Mevzuat
   
Prim Tahakkukuna İtiraz: Kurumca tahakkuk ettirilen ve tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. İtiraz, en geç 30 gün içinde karara bağlanır. İtirazın reddi hâlinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir.

   İdarî Para Cezasına İtiraz: Kurumca verilecek İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazlar, en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler.
   Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler;
   - SGK prim tahakkukları ile idarî para cezalarına karşı yapılacak olan itiraz dilekçelerinin
hazırlanması, başvurulması ve sürecin takibinin yapılması
   - SGK prim tahakkukları ile idarî para cezaları nedeniyle açılacak davalarda Şirket 
Avukatlarına teknik destek verilmesidir.

Telefon

0535 874 37 40

Email 

Takip Et

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page