top of page
Beyin Fırtınası

YURTDIŞINDA
TÜRK İŞÇİSİ
İSTİHDAMI HİZMETLERİ

 

Mevzuat

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.
Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler;

   - Yurt dışına Türk işçi götürebilmek için gerekli belgelerin hazırlanması,
   - Yurt dışına götürülecek işçilerin yurt dışı hizmet akitlerinin hazırlanması ve
onaylattırılması
   - SGK işyeri dosyasının tescil edilmesi ve sigortalı bildirim işlemlerinin mevzuata
uygun yapılması,
   - Sağlanan sigorta primi indirimlerinden faydalanılması,
   - Yurt dışında meydana gelebilecek iş kazalarında işveren sorumlulu
kları ve
sonuçları hakkında teknik destek vermek
   - Yurt dışına götürülen işçilerin sosyal güvenlik haklarının yararlanmalarını

sağlamaktır.

Telefon

0535 874 37 40

Email 

Takip Et

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page